Wróżby z kart klasycznych

Czakry

📞 Kliknij, aby zadzwonić (3,69zł/min) ✉️ Kliknij, aby napisać (3,69zł/sms) Chcesz się ze mną skontaktować? Nic trudnego!
708 577 285 Tylko (3,69 zł/min)
EZO.Twoje pytanie pod nr: 73077 (3,69 zł/sms)

Czakry to ośrodki energetyczne w ciele człowieka, które odpowiadają za pobieranie, magazynowanie i przekazywanie energii niezbędnej do życia. Najstarsze księgi indyjskie podają, że mamy 88 tys. czakr w ciele. Najważniejszych jest siedem czakr (korzenia, sacrum, splotu słonecznego, serca, gardła, trzeciego oka i korony), są one umieszczone wzdłuż rdzenia kręgowego. Zazwyczaj dwie lub trzy czakry pracują względnie harmonijnie, a praca pozostałych jest zaburzona. Najsilniejsza czakra powoduje, że na większość doświadczeń patrzymy przez pryzmat sfery, którą tę czakrę reprezentuje. W czakrach odbijają się urazy fizyczne, psychiczne, nakazy i zakazy komunikowane w sposób emocjonalny oraz przebywanie w nieharmonijnym środowisku. Pracę i rozwój czakr mogą zakłócać doświadczenia z całego życia, a w szczególności te z wczesnego dzieciństwa, kiedy układ energetyczny był bardzo otwarty i wrażliwy. W oczyszczaniu i harmonizowaniu czakr pomocne jest m.in. reiki. Czakra korzenia to podstawa całego systemu energetycznego człowieka. Harmonijnie pracująca przynosi witalność, zdrowie, akceptację swojego ciała, dobry kontakt z przyrodą i światem realnym. Mocny korzeń daje człowiekowi zaufanie do ludzi i świata. Sfera finansowa jest u niego zrównoważona, potrafi zarabiać na siebie i swoje potrzeby. Umie walczyć i stawiać czoła trudnościom, jakie pojawiają się na jego drodze. Niedoczynność czakry – niski poziom energii życiowej, depresja, apatia i osamotnienie, trudności z zarabianiem pieniędzy, zaniedbywanie potrzeb ciała, chaotyczność i brak zorganizowania, problemy z zakończeniem rozpoczętych zadań. Nadczynność czakry – życie na wysokich obrotach i w ciągłym napięciu, potrzeba kontroli nad wszystkim, kierowanie energii gł. na zarabianie pieniędzy i zapewnienie sobie poczucia bezpieczeństwa, pracoholizm. Jak objawiają się blokady czakry w ciele – niski poziom energii życiowej, słaba odporność, hemoroidy, ból w okolicy kości ogonowej, problemy z kolanami, zwichnięcie kostki, złamanie nogi, rwa kulszowa, alergie, słabe zęby. Czakra sacrum to ośrodek seksualności i kreatywności. Jeśli pracuje harmonijnie, człowiek akceptuje swoje ciało i sferę seksualną. Potrafi cieszyć i zachwycać się życiem. Jest otwarty na nowe doświadczenia, lubi kreatywne działania i potrafi się śmiać. Dostrzega zmysłową stronę życia, czerpie przyjemność z dobrego jedzenia, bliskości z drugim człowiekiem, zabawy i swoich pasji. Niedoczynność czakry– niski poziom energii witalnej, brak radości z życia, brak wiary w swoje możliwości, krytycyzm wobec siebie i brak kreatywności, problemy z wyrażaniem uczuć i emocji, lęk przed bliskością, zahamowania seksualne. Nadczynność czakry– zaabsorbowanie sferą seksualną, uzależnienie od zakupów, jedzenia, alkoholu i życia towarzyskiego, wewnętrzne napięcie i frustracja. Jak objawiają się blokady czakry w ciele – choroby narządów płciowych, jelit, pęcherza, nerek, ból w odcinku krzyżowym kręgosłupa, słabe biodra, zaburzenia jedzenia. Czakra splotu słonecznego to siedziba osobowości człowieka, jego odwagi i poczucia własnej wartości. Harmonijna praca czakry pozwala wziąć odpowiedzialność za swoje życie i podejmować samodzielne decyzje. Człowiek jest zrównoważony emocjonalnie i ma względnie stałe, dobre samopoczucie. Czuje, że to, co robi, ma sens, nie lęka się zmian i potrafi konstruktywnie wykorzystać swoją wewnętrzną moc. Niedoczynność czakry – niskie poczucie wartości, słaba wola, strach przed zmianami, uzależnienie od innych ludzi, branie na swoje barki więcej, niż jest się w stanie udźwignąć, tłumienie gniewu i niezadowolenia. Nadczynność czakry – napięcie nerwowe i brak równowagi emocjonalnej, silna potrzeba władzy i kontroli nad ludźmi, zaborczość, zazdrość, manipulacja i agresywność słowna, życie w ciągłym napięciu i stresie, potrzeba rywalizacji i dominacji, podejmowanie nieprzemyślanych decyzji i ryzykownych przedsięwzięć. Jak objawiają się blokady czakry w ciele – choroby narządów jamy brzusznej, ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, nadwaga. Czakra serca to ośrodek miłości, empatii i współczucia. Jeśli pracuje harmonijnie człowiek potrafi postawić się w sytuacji drugiej osoby i wycofać z sytuacji konfliktowej. Często robi coś bezinteresownie, z potrzeby serca. Kocha i akceptuje siebie, łatwiej mu tworzyć relacje oparte na głębokiej więzi i miłości. Niedoczynność czakry – trudności w wyrażaniu uczuć i zrozumieniu drugiej osoby, przygnębienie i apatia, poczucie osamotnienia, trzymanie urazy i żalu. Nadczynność czakry – nadwrażliwość i poczucie misji związanej z pomaganiem innym, często zapominając o sobie i swoim zdrowiu, wrażliwość na krytykę i ocenę innych, możliwe choroby na tle nerwowym. Jak objawiają się blokady czakry w ciele – choroby serca, wysokie ciśnienie krwi, ucisk w mostku, choroby piersi, oskrzeli, astma, słaba odporność, ból odcinku piersiowym kręgosłupa, problemy ze skórą. Czakra gardła wiąże się z głosem i sposobem komunikacji z innymi. Pomaga odkryć człowiekowi z jakimi darami przyszedł na świat i co jest jego powołaniem. Harmonijna praca czakry oznacza podążanie ścieżką swojego powołania i zadowolenie z pracy, którą się wykonuje. Zharmonizowana czakra pozwala wyrazić siebie poprzez twórczość i kierować w życiu takimi wartościami jak: szacunek do siebie i innych, prawdomówność, sprawiedliwość i kreatywność. Niedoczynność czakry – problemy z wyrażaniem swojego zdania, nadmierne podporządkowywanie się innym, strach przed krytyką i niska samoocena, nieśmiałość, brak wiary w siebie, pracowanie tylko po to, by zarobić pieniądze, odkładanie na potem swojego rozwoju osobistego i pasji. Nadczynność czakry – nadmierne gadulstwo, narzucanie swojego zdania i kontrolowanie innych, trudności ze słuchaniem i zrozumieniem innego zdania niż swoje, można prowadzić aktywne życie towarzyskie i zawodowe, potrzeba wolności, oryginalności, brak zrozumienia przez otoczenie. Jak objawiają się blokady czakry w ciele – choroby gardła, krtani, zapalenie migdałków, nadczynność lub niedoczynność tarczycy, ból uszu, ból w odcinku szyjnym kręgosłupa, napite mięśnie karku i górnej części pleców. Czakra trzeciego oka to siedziba mądrości, intuicji i zdolności paranormalnych. Harmonijnie pracująca czakra pozwala korzystać z intuicji i wyobraźni, pomaga urzeczywistniać swoje marzenia i szanować wybory innych ludzi. Niedoczynność czakry – wewnętrzna pustka, bark sensu życia, zaniedbywanie swoich talentów, opór przed wszystkim co nieznane i trudności w zrozumieniu odmienności. Nadczynność czakry – silne ego, niedojrzałość i dogmatyzm, duża kreatywność, manipulowanie ludźmi, wykorzystywanie swojego uroku i charyzmy w celu przejmowania kontroli i narzucaniu swojego zdania. Jak objawiają się blokady czakry w ciele – choroby oczu, bóle głowy, migreny. Czakra korony to centrum naszej duchowości, łączy nas ze Źródłem. Rozwija wewnętrzną wiedzę, intuicję, daje dostęp do kronik Akashy. Jeśli czakra pracuje harmonijnie człowiek czuje się częścią świata. Niedoczynność czakry – zamknięcie się na wszystko, co jest niewyjaśnione naukowo, kult rozumu i logiki, religioznawstwo, stany depresyjne, brak sensu życia. Nadczynność czakry – odmienne stany świadomości, zaabsorbowanie sferą duchową, zaniedbywanie zdrowia, niechęć do świata realnego, problemy ze sferą finansową, odcinanie się od emocji, seksualności i namiętności. Jak objawiają się blokady czakry w ciele – bóle głowy, rozregulowany ukł. hormonalny, choroby mózgu.

Nasze ezoteryczne publikacje