Wróżby z kart klasycznych

Znaczenie planet we wróżbiarstwie

📞 Kliknij, aby zadzwonić (3,69zł/min) ✉️ Kliknij, aby napisać (3,69zł/sms) Chcesz się ze mną skontaktować? Nic trudnego!
708 577 285 Tylko (3,69 zł/min)
EZO.Twoje pytanie pod nr: 73077 (3,69 zł/sms)

Tak samo jak Zodiak planety stanowią odpowiednik rytmy ludzkiego życia. Wszystkie sprawy życiowe poddane są większym lub mniejszym rytmom wzajemnie ze sobą powiązanym. W tradycyjnych naukach astrologicznych pojawia się mniemanie, że siedem ciał niebieskich (Księżyc, Ziemia, Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn) reprezentuje cząstkowe siły Praźródła Słońca, a planety występujące po przeciwnej stronie Saturna, są z kolei odpowiednikami pierwszych siedmiu.

Słońce tak samo jak serce człowieka jest centralnym punktem jego życia. Jest niewyczerpane, zdaje się promieniować swoją energię bez początku i bez końca. Słońce symbolizuje werwę, żywotność, pełnię woli i aktywność. Jest ono znakiem autorytetu, światła i ciepła. Najsilniejszym dla Słońca okresem jest lato, więc panuje ono pod znakiem Lwa.

Księżyc uosabia pryncypia duchowe, macierzyńskie i rodzicielskie. Funkcjonuje jako łącznik między Słońcem a Ziemią. Związany jest z duszą, uczuciem i pamięcią (wspomnieniami). Księżyc to tajemnicze odzwierciedlenie ludzkiej duszy, uosabia siłę kobiecą, rządzi znakiem Raka, który przedstawia wewnętrzną macierzyńsko – opiekuńczą moc.

Ziemia jest w sensie astrologicznym oddzielonym od nieba miejscem ucieleśnienia się i areną wydarzeń. Jest, więc symbolem umysłu, duszy i ciała. Ich właściwości odzwierciedlane są przez pozostałe ciała niebieskie systemu.

Merkury – boski posłaniec – porusza się między wszystkimi poziomami życia umysłowego, duchowego i ziemskiego. Ludzi będących pod silnym wpływem Merkurego cechuje uniwersalność, mobilność i łatwość przystosowania się charakterem.

Planeta rządzi dwoma znakami Bliźniętami i Panną.

Wenus reprezentuje zmysłowość, ale także niewinność. Jest opiekunką pięknych form i obyczajów. W życiorysie astrologicznym okres od dojrzewania do wieku dorosłego to właśnie czas Wenus. Jest to faza rozbudzenia własnego „ja”, jak również uzewnętrznienie czułych związków miłosnych pełnych miłosnych motywów. Wenus panuje Bykowi i Wadze.

Mars reprezentuje bojowość, świat pożądania, siłę czynu. Siły te mogą być wykorzystywane dla kłótni i wojen. Ludzie będący pod wpływem Marsa okazją siłę przebicia, radość czynu, aktywność, inicjatywę i siłę woli. Mars posiada dwóch reprezentantów: Barana i Skorpiona.

Jowisz odzwierciedla odbój od bezpośredniej walki, jaką jest życie. Jest symbolem duchowości i panuje również nad dwoma znakami: Strzelcem i Rybami.

Saturn potrzebuje aż 30 lat, aby okrążyć Słońce. Wobec tego dostrzeżono, że wszystko, co spowolnione i zastygłe ujawnia jego wpływ. Stąd wynika, że jego władza jest najsilniejsza zimą: w znaku Koziorożca. Pozytywny wpływ Saturna przejawia się w niezawodności, wierności, wytrzymałości i sumienności.

Uran uznawany jest za „sprawcę” przebłysków geniuszu, intuicji i zdolności pojmowania. Może na przykład oznaczać zdolność do robienia odkryć i wynalazków. Uran panuje nad Wodnikiem, któremu przypisano żywiołowość i nonkonformizm.

Neptun oznacza dążenie do wyrastania ponad świat materialny i do zjednoczenia z twórczym duchem. Jego wpływ jest subtelny, ale znaczący.

Pluton symbolizuje przejście od ziemskiej siły woli do energii kosmicznej. W praktyce wpływ tej planety objawia się zazwyczaj drastycznymi zmianami i niekiedy chaotycznymi zjawiskami towarzyszącymi. Pluton panuje nad Baranem i Skorpionem.

Znaczenie planet we wróżbiarstwie

Pojawia się mniemanie, że siedem ciał niebieskich (Księżyc, Ziemia, Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn) reprezentuje cząstkowe siły Praźródła Słońca

Nasze ezoteryczne publikacje